Biệt thự vườn Thái Nguyên

Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên

Biệt thự vườn Thái Nguyên

- Chủ đầu tư: Biệt thự vườn Thái Nguyên
- Địa chỉ: Biệt thự vườn Thái Nguyên
- Diện tích: 200m2
- Phong cách: Hiện đại
- Chi phí:
Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên
Biệt thự vườn Thái Nguyên

0901273999